Miljoenendeal voor Elsto

Beschrijving

ELSTO Drives en Controls levert 3600 motorreductoren aan Red Wind. B.V. voor een windturbine project in Rusland. Nu komt energie nog vooral van gas of kernenergie, maar sinds kort waait er ook in Rusland een frisse wind. Nederlandse bedrijven als Lagerwey en ELSTO voorzien projecten voor hernieuwbare energiebronnen van materialen en expertise.
Red Wind

Red Wind B.V. is een joint venture tussen een Russisch bedrijf en de Nederlandse windturbinebouwer Lagerwey. Met behulp van Nederlandse technologie bouwen de bedrijven aan een in Rusland gevestigd geavanceerd windmolenpark van 388 windturbines van ieder 2,5 megawatt. Naast de bouw zal Red Wind zorgen voor het opleiden van personeel dat nodig is voor de installatie, exploitatie en onderhoud van nieuwe windmolenparken.
Technologiepartner

Als technologiepartner en leverancier is ELSTO in staat om de techniek en kwaliteit te leveren die een groot windturbineproject nodig heeft. In iedere windturbine zijn maar liefst negen motorreductoren gemonteerd. Zes aandrijvingen zijn in het kruisysteem geplaatst om de gondel in en uit de wind te zetten. Per blad zorgt één aandrijving in de pitch voor de ideale bladhoekverstelling van het rotorblad zodat ook bij lagere windsnelheden het rendement optimaal is.
Parijs

Ook Rusland ondertekende tezamen met 195 andere landen het internationale klimaatakkoord en wil de uitstoot van broeikasgassen tegen gaan. De Russische regering benadrukt dat zij het akkoord zal blijven steunen ook al dreigen momenteel andere grote economieën zich uit het akkoord terug te trekken.

Eigenaar en exploitant van de turbines is de Russische energiemaatschappij. Met dit windpark levert het nutsbedrijf een concrete bijdrage aan het realiseren van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs.

Media

Gallery

Scroll naar top