Ingrid Van de Voorde, Executive Director Nokia Bell Labs: ‘Voor de industrie is 5G een zegen’

Ingrid Van de Voorde

Ingrid Van de Voorde, Executive Director Nokia Bell Labs:

‘Voor de industrie is 5G een zegen’

Volgens Ingrid Van de Voorde, Executive Director van het onderzoekslabo Nokia Bell Labs, brengt de introductie van 5G een grote shift in de industriële wereld teweeg. ‘Een volledig nieuwe end-to-end-architectuur, met een hogere betrouwbaarheid, een hogere capaciteit én een lagere responstijd? Die opportuniteit moeten ondernemingen ten volle benutten.’ 

De meeste mensen denken bij Nokia aan de mobieltjes, maar het bedrijf doet veel meer dan dat, benadrukt Ingrid Van de Voorde. ‘Samengevat biedt Nokia een allesomvattend portfolio aan om iedereen en alles te connecteren. Heb je in België iets opgezocht op het internet, dan gebruikte je daarvoor ongetwijfeld Nokia-equipment.’

Nokia Bell Labs is de corporate researchorganisatie van Nokia. ‘Wereldwijd beschikt Nokia over zo’n vijftien onderzoekslaboratoria. We mogen er trots op zijn dat we hier in Antwerpen tot de top zes behoren’, vertelt Ingrid. ‘Bell Labs kent een rijke geschiedenis: de eerste vestiging opende in 1925 haar deuren in de Verenigde Staten. Sindsdien is de missie van het researchcentrum hetzelfde gebleven: het oplossen van voor de industrie relevante uitdagingen in de informatie- en communicatiewetenschappen.’

Voor het oplossen van die uitdagingen gaan ze bij Nokia Bell Labs ver. ‘We willen aftoetsen waar de limieten van technologieën liggen’, aldus Van de Voorde. ’Het is ook door zo diep in een topic te gaan dat Nokia Bell Labs soms, al dan niet toevallig, wetenschappelijke ontdekkingen doet. Intussen heeft Bell Labs maar liefst negen Nobelprijzen op zijn naam.’

“Een volledig nieuwe end-to-end-architectuur, met een hogere betrouwbaarheid,
een hogere capaciteit én een lagere responstijd? Die opportuniteit moeten ondernemingen ten volle benutten.”

Hogere betrouwbaarheid

Op de Advanced Engineering-beurs zal Ingrid Van de Voorde de introductie van 5G in de bedrijfswereld toelichten, en de enorme mogelijkheden die het netwerk biedt voor de industrie. ‘Dankzij 5G zijn we in staat om alles en iedereen met elkaar te verbinden’, zegt Ingrid. ‘5G is meer dan een nieuwe interface, zoals we van 3G naar 4G overgestapt zijn. Het is een volledig nieuwe end-to-end-architectuur, met een hogere betrouwbaarheid, een hogere capaciteit én een lagere responstijd.’

Wat de voordelen van 5G betreft, lag de focus initieel zeer sterk op de consumentenmarkt, vindt Van de Voorde, maar voornamelijk voor de industriële wereld biedt het 5G-netwerk opportuniteiten. Ik pleit er dan ook voor om het vertrouwen van bedrijven in de technologie te vergroten en 5G vervolgens als een end-to-end-verhaal op te nemen in de bedrijfsflow.’ 

Automatiseringstrend

Dankzij 5G zal de Industry 4.0 – de naam voor een trend van automatisering en gegevensuitwisseling die gebruikt wordt bij industriële fabricagetechnieken – een enorme boost kennen. De mogelijkheid om miljarden apparaten te verbinden met elkaar, faciliteert namelijk het Internet of Things (IoT). Nog veel andere sectoren zijn gebaat bij de introductie van de nieuwe telecommunicatie-norm. ‘Denk maar aan de havens, de transport- en de mobiliteitssector, maar ook de bedrijven die rond energie en nutsvoorzieningen werken. Als je je gebruik kunt voorspellen op een zeer dynamische manier en die prognose vervolgens kunt afstemmen op je groene energie, kan dat een grote impact hebben.’

Ook voor steden heeft de introductie van 5G gevolgen. ‘In Antwerpen werkten we samen met City of Things om de stad slimmer te maken. We hebben een softwareplatform ontwikkeld dat toestaat om alle data die toestroomt, afkomstig van sensoren, op een zeer schaalbare en flexibele manier te verwerken.’ 

Een concreet voorbeeld van het Smart City-project zijn dynamische lichten aan een stadsplein. ‘Licht dat zich aanpast aan de weersomstandigheden bestaat al langer, zelfs commercieel’, zegt Ingrid. ‘Maar het bijzondere is dat we dankzij de technologie ook inzicht krijgen in de trafiekbewegingen in de omgeving van het pleintje, wat ontzettend nuttig is om onder meer de mobiliteitsstrategie van je stad uit te werken. Als er basketbal gespeeld wordt op het pleintje, zal het licht harder branden. Maar je kunt hetzelfde realiseren als er te veel nachtlawaai is. Dergelijke systemen kunnen kortom ingezet worden om het ecosysteem optimaal te benutten en het engagement in je stad te versterken, zo zijn we nu een interessant proefproject in de stad Genk aan het uitvoeren om geluidshinder aan te pakken 

Maar ook in onze belgische zee- en luchthavens zijn de eerste 5G installaties een feit, vooral omwille van hun hoge betrouwbaarheid maar evenzeer omdat ze een essentiele bouwsteen vormen voor verdere automatisatie.’ 

“5G is meer dan een nieuwe interface, zoals we van 3G naar 4G overgestapt zijn. Het is een volledig nieuwe end-to-end-architectuur, met een hogere betrouwbaarheid, een hogere capaciteit én een lagere responstijd.”

Wereldrecordhouder

Volgens Van de Voorde is Smart City een mooie illustratie van de expertise van het Antwerpse Bell Labs. ‘Binnen Nokia was Antwerpen al gekend voor de vaste toegangsnetwerken. De DSL-lijn (een techniek die het mogelijk maakt dat men kan internetten over een traditionele telefoonaansluiting, nvdr) is namelijk door ons gecreëerd. Telkens weer breekt ons team wereldrecords wat de maximum DSL-snelheid betreft. Daarnaast hebben we onze knowhow de afgelopen twintig jaar zo veel mogelijk proberen diversifiëren en is zo onze expertise rond softwareplatformen immens gegroeid.’

‘Door de samenwerking met City of Things hebben we de maturiteit van ons platform kunnen aantonen’, vervolgt ze. ‘Ons softwareplatform is gemakkelijk programmeerbaar voor een stadsomgeving, maar kan ook een enorme meerwaarde bieden voor andere industriële partners. Het moge duidelijk zijn: ik ben bijzonder trots op wat ons team verwezenlijkt.’ 

Tekst: Fleur De Backer