Leo Van de Loock – ‘De menselijke én duurzame dimensie van Industrie 4.0 ‘

Leo Van de Loock, Project Manager Missies & Transities bij Agentschap Innoveren & Ondernemen:

'De menselijke én duurzame dimensie van Industrie 4.0’

Binnen industrie 4.0, de digitalisering van de maakindustrie zeg maar, is er steeds meer aandacht voor het menselijke aspect en duurzaamheid. Een logische evolutie, stelt Leo Van de Loock, transitiemanager Industrie 4.0 voor de Vlaamse overheid (VLAIO).

Industrie 4.0 legt de klemtoon op de technologische dimensie. Maar nu zien we ook het duurzame verhaal aan belang winnen, net als alles wat te maken heeft met de menselijke factor. Dat is wat de Europese Commissie Industrie 5.0 noemt. Met de menselijke kant zijn we in Vlaanderen al een hele tijd bezig, de koppeling tussen mens en technologie. We zijn niet alleen geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfs- en productieprocessen, maar hebben ook aandacht voor de werkomstandigheden, voor werkbaar werk, voor het menselijk kapitaal. Nieuwe technologieën slagen alleen als de mensen op de werkvloer mee zijn en deze technologieën ook accepteren.

Werkzaamheidsgraad verhogen

Daarom draait een van de Industrie 4.0 proeftuinen van VLAIO rond werkbaar werk. We financieren trajecten waarbij we technologieën uit de proeftuinen – zoals werken met drones in de bouwsector, het inzetten van automatische voertuigen op de bedrijfsvloer, het inzetten van cobots, ondersteunende technologieën zoals AR en VR – koppelen aan een begeleidingstraject rond menselijk kapitaal. Welke competenties en skills moeten bedrijven in huis hebben om deze technologieën in te zetten? Welke profielen moeten zij aanwerven? Welke opleidingen zijn nodig?

Inzetten op de menselijke factor opent interessante perspectieven. Innovatieve technologie kan een positieve impact hebben op de werkzaamheidsgraad. Bijvoorbeeld door mensen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak. Zo creëren we ook kansen voor mensen die nu niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, zoals mensen met een fysieke handicap of ouderen.

Voor de ontwikkeling van een circulaire maakindustrie geldt het zelfde. Ook hier ontstaan dankzij datagedreven technologieën nieuwe opportuniteiten die we vanuit VLAIO ondersteunen.

industrie 4.0 legt de klemtoon op de technologische industrie

Leo Van de Loock

Factories of the Future

Verder proberen we onze acties af te stemmen met andere partners die actief zijn rond industrie 4.0. Ik denk onder meer aan het strategische onderzoekscentrum Imec, en aan Flanders Make dat binnen het SmartFactory-programma over de grenzen heen samenwerkt met industriële bedrijven. Maar ook aan technologiefederatie Agoria en het onderzoekscentrum Sirris, die met hun Factory of the Future-assessment al enkele jaren Vlaamse bedrijven succesvol de weg wijzen naar industrie 4.0.

Over VLAIO 

Het overheidsagentschap VLAIO – Agentschap voor Innoveren en Ondernemen – investeert in de transitie naar Industrie 4.0 in Vlaanderen. Niet alleen door het financieren van strategische onderzoekscentra, maar ook via collectieve en individuele steunprojecten, en met zogenaamde industrie 4.0-proeftuinen waar bedrijven laagdrempelig kunnen experimenteren met nieuwe technieken en businessmodellen.

Innovatieve technologie kan een positieve impact hebben op de werkzaamheidsgraad.

Leo Van de Loock
Scroll naar top