Housing 4.0: 3D printing & digitalisatie in de bouw en opportuniteiten voor andere sectoren

  • 3D Printing in de bouw wat is de status wereldwijd en waar gaan we naartoe we in België?
  • Leassons learned
    3D Print Award Winner – wordt bekend gemaakt op 12 mei
  • Housing 4.0 – Link naar de toekomst van digitaal ontwerp (parametrisch design, digitaal bouwplatform)